You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вишукувальні роботи

Вишукування є сукупність польових, камеральних і лабораторних робіт, виконуваних з метою отримання матеріалів, необхідних для складання проектів використання водних ресурсів, проектів боротьби зі шкідливою дією вод, проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд.


Інженерно-геологічні вишукування з води

Інженерно-геологічні дослідження є основним етапом проведення перед-проектних робіт. Їх результати - єдине достовірне джерело інформації для вибору конструкції і параметрів споруди. В ході досліджень визначається несуча здатність, вологість і ряд інших фізико-механічних властивостей. Алгоритм проведення геологічного дослідження наступний: В першу чергу інженери оглядають ввірену територію і, якщо є така можливість, аналізують архівні дані попередніх вивчень ділянки. Наступний етап - Польові роботи. Буріння свердловин і шурфів проводиться з використанням спеціальної бурової техніки з метою найбільш точного вивчення властивостей ґрунтів під проектованою спорудою. В процесі буріння здійснюється гідрогеологічне спостереження, беруться проби з кожного інженерно-геологічного елемента. Лабораторні роботи. Після того як всі дані на місцевості зібрані, результати і проби відправляються в лабораторію, де експерти проводять хімічний і фізичний аналізи проб ґрунту і води, а також здійснюють вивчення. За результатами лабораторних досліджень випускаються матеріали для подальшої камеральної обробки та підготовки технічного звіту. Камеральна обробка. Проводиться комплексна обробка і систематизація отриманої інформації досвідченим інженером-геологом, в результаті чого випускається повний технічний звіт з висновками та рекомендаціями, що відповідає вимогам всіх нормативних документів.


Інженерно-геодезичні вишукування, спостереження за станом причальних споруд, в тому числі розробка проекту та закладка мережі

При проектуванні нової споруди інженерно-геодезичні дослідження ділянки будівництва є дуже важливим етапом перед-проектних робіт. Аналіз результатів дозволяє вибрати найбільш оптимальну схему розташування як запроектованої споруди, так і тимчасових допоміжних споруд, складських майданчиків та виробничих потужностей, що будуть задіяні в процесі будівництва. Проведення інженерно-геодезичного вишукування для існуючих споруд в основному зводиться до спостереження за деформаційним станом за встановленою геодезичною мережею, яка включає до себе опорну та спостережну частини. Оцінка деформаційного стану споруди дозволяє виявити тенденції в роботі досліджуваної споруди, а також є одним з найважливішим критерієм при прогнозуванні роботи споруди в цілому. Наявність в штаті ТОВ «Анкор» фахівців відповідного рівня, а також сучасного високоточного обладнання дозволяє проводити даний вид робіт на самому високому рівні якості, що підтверджується позитивними відгуками наших замовників.


Промірні роботи в тому числі із застосуванням гідролокатора підводного огляду

Зйомка виконується з використанням промірних комплексів на базі однопроменевих ехолотів з гідролокаторами бокового огляду або без нього.
Промірні роботи:
– комплекс інженерно-гідрографічних вишукувань на внутрішніх водних шляхах включають в себе: батиметричну зйомку акваторій і планово-висотну зйомку берегових ділянок, це комплекс дій, спрямований на отримання інформації для складання або заміни існуючих карт глибин.
– це специфічні способи зйомки рельєфу дна, коли вимірюється глибина на галсах (лініях), розташованих на заданій відстані один від одного. Проміри в залежності від обсягів робіт, характеру рельєфу дна здійснюються за допомогою ручного лота або спеціального ехолота.
Основні задачі, які вирішують промірні роботи:
• Визначення характеру донного ґрунту і загального рельєфу дна;
• Виявлення навігаційних небезпек або зручних зон для підходу до причалу;
• Обстеження фарватерів, якірних місць і гаваней;
• Уточнення і коригування достовірності навігаційних карт;
• Контроль за станом відвалів ґрунту і підхідних шляхів до них;
• Контроль за якістю роботи земснарядів;
• Забезпечення об'єктів днопоглиблювальних робіт рівень постами.

Плани проміру повинні складатися в масштабах:
• по приймально-здавальних - 1:500; 1:1000 і 1:2000 в залежності від розмірів і значущості об'єкту;
• по детальному - 1:1000 і 1:2000 для каналів, фарватерів і акваторій портів;
1:5000 для рейдів і відвалів ґрунту;
• по контрольному - 1:2000, а при контролі якості роботи земснарядів - в тому ж масштабі, що і приймально-здавальний.
Вибір способу проміру і визначення межі його застосування повинні проводитися в залежності від місцевих умов (число, розташування, віддаленість опорних пунктів) по допустимої похибки і визначенні координат глибин.
ТОВ «Анкор» акредитований Регістром Судноплавства України.
Все обладнання проходить щорічну метрологію.

Комплексний екологічний моніторинг

Ми володіємо високим рівнем компетенції з розробки такого розділу ОВНС, як оцінка впливу на водні біоресурси і розрахунок збитків рибному господарству території, на якій планується здійснювати будівництво, геологорозвідку, і т.д.

Наші Замовники:
ДП «Маріупольський МТП»
Маріупольська філія ДП «АМПУ»
Скадовська філія ДП «АМПУ»
Херсонська філія ДП «АМПУ»
Миколаївська філія ДП «АМПУ»
Південна (п. Южний) філія ДП «АМПУ»
Група терміналів ТОВ СП «НІБУЛОН»
Філія «Ольвія (Октябрськ)» ДП «АМПУ»
Група терміналів ТІС (п. Южний)
Чорноморська філія (п. Іллічівськ) ДП «АМПУ»
Білгород-Дністровська філія ДП «АМПУ»
Ренійський філія ДП «АМПУ»
Ізмаїльська філія ДП «АМПУ»

 • Більш

  13

  років на ринку

 • Більш

  200

  виконаних робіт

 • Партнери


  Усі морські порти України